Miten mailit muutetaan kilometreiksi juoksumatossa?

Mailien muuttaminen kilometreiksi manuaalisesti.

Irrota turva-avain ja pidä "PROG." + "MODE" -näppäimiä yhtäaikaisesti pohjassa kolmen sekunnin ajan. 

Manuaali ks. Sprint 100: 1.4.7. Sprint 150: 1.4.9. Sprint 200: 1.2 kohta I. Sprint 300, 500 ja 1000: 1.4.10.